Utbildning

Utbildningsteater - Möten och samtal

 

Hur agerar vi i olika mötessituationer? Hur förhåller vi oss till de vi samtalar med? Behöver ni eller er arbetsgrupp övas i svåra samtal? Sonorproduktion™ tillhandahåller professionella skådespelare för samtalsträning, samt ger workshops i kommunikation och samtalsteknik och har mångårig erfarenhet av upplevelsebaserad övning.

 

sonorproduktion™s utbildningsteater är ett utbildningshjälpmedel för myndigheter, skolor, företag och organisationer vars verksamhet till största delen består av mänsklig interaktion. Det kan vara utbildning för poliser, sjukvårdspersonal eller militärer. Utbildningsteater används även i diverse chefs- och ledarskapsutbildningar. Dessa yrkesgruppers verklighet består nästan uteslutande av mänskliga möten och ibland väldigt svåra samtal. I deras utbildning ingår övningar som ska förbereda dem för sådana samtal. Genom att använda sig av skådespelare i sådana övningssituationer uppnår man ett mycket realistiskt resultat av övningen då skådespelaren, med hjälp av sina verktyg från teatern, kan agera utifrån hur mötet utvecklar sig. Eleven får då öva ett skarpt läge men i en trygg miljö!

"Det här har varit oerhört värdefullt för oss. Det här är något som alla ser fram emot"

Hur går det till?

Tillsammans med kunden går vi igenom det önskade scenariot och tar reda på vad som behöver övas och vad målet med övningen är. Förslag ges sedan på hur en skådespelare på bästa sätt kan användas i den tänkta situationen. Vi anlitar sedan de skådespelare som passar in på det som skall gestaltas i övningen.

 

Samtlig personal/underkonsulter som sonorproduktion™ anlitar är yrkesverksamma skådespelare med mycket stor erfarenhet av liknande uppdrag. Idag finns ett 40-tal skådespelare knutna till företaget med varierande ålder, kön och etnisk bakgrund.

 

sonorproduktion™s utbildningsteater kan användas i kunders befintliga utbildningsinsatser alternativt skräddarsys med tillhörande workshop.

"Att få träna ett skarpt läge i en säker miljö är en ynnest. Dessutom ofta väldigt roligt."

"Att få sitt kroppsspråk och

sin samtalsteknik observerad är både svettigt och nyttigt."

Utbildningar och workshops

 

sonorproduktion™ erbjuder utbildningar och workshops i kommunikation och samtalsteknik. Vårt fokus ligger på upplevelsebaserad övning. Det vill säga; vi tror på att kunskap blir till kompetens när vi får öva praktiskt. Därför använder vi oss av utbildningsteater som metod, där eleverna/deltagarna möter professionella skådespelare som motpart i övningar. 

 

Vi utgår från kommunikationens grunder och beståndsdelar, vi skapar förståelse för hur vårt eget mentala tillstånd påverkar vårt sätt att kommunicera, vi använder oss av ett coachande förhållningssätt och tror på den egna individens drivkrafter. Varje projekt är unikt och vi formar utbildningen efter kundens önskemål.

Uppdragsgivare i urval:

Regeringskansliet    |    Prestationsbyrån    |    Polisen    |    Försvarsmakten