Om

sonorproduktion

om företaget

sonorproduktion

Om sonorproduktion™

 

sonorproduktion™ erbjuder utbildningar och workshops i kommunikation och samtalsteknik, där fokus ligger på upplevelsebaserad övning. sonorproduktion™ arbetar även med musik- och teaterproduktioner som går att bokas av såväl företag som privatpersoner.

 

sonorproduktion™ ägs och drivs av Sofia Nordström som är utbildad skådespelare och musikalartist, och har sedan 1998 arbetat professionellt med teater och musik. Sofia är utbildad coach/prestationsutvecklare och har sedan företagsstarten 2009 arbetat med samtalsträning och upplevelsebaserad träning för chefer och ledare, poliser, militärer, läkare och sjukvårdspersonal.

Sofia Nordström, VD